Het MCH (Medisch Centrum Haaglanden) levert op twee plekken in de Haagse regio medisch specialistische zorg, passend bij een topklinisch ziekenhuis en bij de patiëntenpopulatie in de directe omgeving van beide ziekenhuizen. Er werken ruim drieduizend medewerkers verdeeld over de locaties Antoniushove en Westeinde. In oktober 2013 heeft het MCH een ‘Fitweek’ georganiseerd voor haar medewerkers. Helder Werk heeft met haar diensten invulling gegevens aan deze week. We hebben Marianne van den Oever, Senior HR Adviseur gevraagd naar haar ervaring en de aanleiding om de MCH Fitweek te organiseren.

Welke belang hecht MC Haaglanden aan gezondheid en vitaliteit?
MCH vindt het van groot belang aandacht te besteden aan gezondheid en vitaliteit aangezien zij de beste zorg wil leveren aan patiënten. Dat kan niet zonder de beste zorg voor onze eigen medewerkers. Het MCH wil een veilige en gezonde werkomgeving bieden waar medewerkers zich thuis voelen en met plezier naar toegaan en waar mensen respect en aandacht voor elkaar hebben.

Hoe kwam het idee van een ‘Fitweek’ tot stand?
Vorig jaar is tijdens een beleidsdag gekeken naar een manier waarop het MCH het thema gezondheid en vitaliteit meer onder de aandacht zou kunnen brengen en hoe zij de medewerkers hierin op een vrijwillige manier zouden kunnen stimuleren en faciliteren. Dit hebben we gerealiseerd door het organiseren van de MCH Fitweek waarbij de medewerkers op een leuke en inspirerende manier mee konden doen aan diverse workshops, gericht op in- en ontspanning en bewustwording. Thema´s die we hebben aangeboden zijn: Mindfulness, Meetbaar Ontspannen, Mental Fitness, Weerbaarheid, Humor en daarnaast activiteiten als Lunchwandelen, Zumba en Yoga. Ook konden medewerkers genieten van een stoelmassage of voetreflexologie. Een Fitplein maakte onderdeel uit van de Fitweek waarbij informatie verschaft werd over verschillende onderdelen hiervan.

Hoe waren de reacties van de medewerkers?
Alle medewerkers waren super enthousiast en zijn erg benieuwd of er nog een vervolg op komt! We gaan bekijken welke trainingen wij kunnen aanbieden aan de medewerkers en of wij bedrijfsfitness structureel kunnen aanbieden tegen een gereduceerde prijs. Vervolgens of wij deze week structureel kunnen aanbieden, bijvoorbeeld 1 keer per twee jaar waarbij we de input van de Fitweek van oktober jongstleden zullen gebruiken.

Wat is voor MC Haaglanden het resultaat geweest van de MCH Fitweek?
Het was de eerste keer dat MCH zo’n week heeft georganiseerd en het resultaat was het meetbaar maken van wensen en behoeften van de medewerkers. Veel medewerkers hebben meegedaan aan verschillende workshops. Dit hebben wij meetbaar gemaakt. Daarnaast hebben medewerkers de mogelijkheid gekregen om hun interesse aan te geven op het gebied van gezondheid en vitaliteit zoals bedrijfsfitness, training afvallen, begeleiding op financieel gebied etc.

Waarom heeft u voor een samenwerking met Helder Werk gekozen en hoe is deze bevallen?
Omdat Helder Werk zeer diverse workshops kon aanbieden die goed pasten in de variëteit van de MCH Fitweek. De samenwerking is goed bevallen. De communicatie verliep vlot en de zaken zoals de roosters waren overzichtelijk en helder. Helder Werk heeft voor ons een gevarieerd draaiboek met diverse workshops voor beide locaties samengesteld.

Wat kunt u andere bedrijven aanbevelen qua vitaliteit?
Zorg voor een goede investering in je medewerkers door hen handvatten aan te bieden op gebied van meer bewegen, minder stressen en gezond eten om betrokken en fitte medewerkers te krijgen. Praat hierbij liever over percentage inzetbaarheid dan over percentage verzuim. Van belang is de dialoog aan te gaan en een goede relatie met je medewerkers op te bouwen met een hoog ‘what’s in for me’ en ‘fun’ gehalte. Het gaat uiteindelijk om het (subjectief) ervaren welzijn van de medewerker!