Gezondheid, welzijn en leefstijl raakt ons allemaal!

Onder dit motto is door de Arbo preventiemedewerkers van het Shared Service Center ICT van de dienst Justitiële Inrichtingen in Gouda een gezondheidsweek georganiseerd.

Gedurende deze week lag de nadruk op het voedingspatroon, beweging en leefstijl van de medewerkers.
Het doel was bewustwording bij de medewerkers te creëren voor de gezondheid, welzijn en leefstijl.
Een dieperliggend doel was het creëren van een gezonde werkomgeving. Een omgeving waar collega’s zich prettig voelen en zich bewust zijn van hun gezondheid.

Immers gezonde, energieke medewerkers presteren beter en dragen bij aan saamhorigheid en betrokkenheid.
De gezondheidsweek was zeer succesvol en zal naar verwachting met een wisselend programma vaker worden gehouden.