We gaan in gesprek met Eus Cornelese over de stoelmassages die Helder Werk wekelijks verzorgt voor Cito. Cito is dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Zij biedt aan haar werknemers de mogelijkheid om onder werktijd een stoelmassage te genieten. Werkgever en werknemer delen de kosten. Hoe? Daar vertelt Eus meer over.

Kun je in het kort vertellen wat jouw functie binnen Cito is?

Ik ben werkzaam op de afdeling Corporate Finance. Fiscaliteiten vormen een belangrijk onderdeel van mijn werk. Daarnaast doe ik de verzekeringsportefeuille en het liquiditeitsbeheer. Ik verleen support aan HRM op uiteenlopende onderwerpen met een financiële component.

Hoeveel mensen telt de organisatie?

Cito is een organisatie met ruim 600 vaste medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Arnhem. Daarnaast zijn er nog een paar kleine vestigingen.

Waarom heeft Cito gekozen voor stoelmassages?

Een paar jaar geleden zijn we begonnen met stoelmassages. Het initiatief is bij de personeelsvereniging vandaan gekomen waar ik zelf ook actief in was. De meningen over de effectiviteit van de stoelmassages waren en zijn binnen het Cito nog wat verdeeld. Je kunt moeilijk aantonen dat de stoelmassages werknemers productiever of gezonder maken. Toch sta ik er achter dat we dit aanbieden. Veel mensen hebben er baat bij, dus als het helpt, waarom zou je het dan niet doen als werkgever? Ik zie het dan ook als een goede arbeidsvoorwaarde.

 Hoeveel mensen nemen in Arnhem deel aan de stoelmassages?

Op dit moment 140 medewerkers, dat is bijna een kwart van de medewerkers.

 Op welke wijze biedt Cito de stoelmassages aan?

Cito biedt dit aan vanuit een cafetaria model. Werknemers kunnen de stoelmassages financieren vanuit verschillende bronnen, zijnde uren (verlof, overuren, bovenwettelijk verlof) of geld (individueel werknemersbudget, bruto salaris). De stoelmassages vinden plaats in werktijd. Dat is een fiscale voorwaarde. Werkgever en werknemer delen op deze manier de kosten. Voor de werknemer is er sprake van een fiscaal voordeel: je betaalt aanzienlijk minder door het bruto-netto voordeel. Voor de werkgever betekent het ook een voordeel omdat er geen werkgeverslasten betaald hoeven worden over de uren die ingezet worden voor stoelmassages. Het voordeel voor de werknemer is uiteraard groter dan voor de werkgever, maar het is een extra arbeidsvoorwaarde waarmee je werknemers ondersteunt. Dat is positief.

Per 1 maart a.s. gaan we werken met het strippenkaart systeem van Helder Werk. Dat zorgt voor een minder grote administratieve belasting aan onze kant. De verantwoordelijkheid komt meer bij de werknemer te liggen. Deze kan alleen maar een reservering doen in het cafetariamodel als hij/zij ook daadwerkelijk een tegoed heeft. Dit voorkomt dat wij achteraf met de werknemer nog iets te verrekenen hebben.

Hoe ervaar je de samenwerking met Helder Werk?

De samenwerking met Helder Werk vind ik heel goed. Het contact is prettig. Ik heb veel baat bij de output uit het reserveringssysteem van Helder Werk. De rapportages schelen ons een hoop werk. De kunst is om het voor werkgevers zo laagdrempelig mogelijk te maken en hen zoveel mogelijk te ontlasten. Dan wordt het aantrekkelijk voor werkgevers om stoelmassages in te voeren. Dit doet Helder Werk goed.