Privacyverklaring Online Reserveringssysteem


De onderstaande verklaring maakt deel uit van de Privacyverklaring van Helder Werk en is een nadere toelichting op het gebruik van het online reserveringssysteem. In het reserveringssysteem zijn de boekingen echter alleen zichtbaar voor de andere mede-gebruikers, zodat men onderling nog van plek kan ruilen.

1. Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening aan jou te waarborgen. Helder werk voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

2. Het gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens in het online reserveringssysteem:

 • datum en tijd van de geboekte stoelmassage
 • voornaam
 • achternaam
 • emailadres (werk)
 • telefoonnummer (werk)
 • afdeling/personeelsnummer (indien dit vooraf met je werkgever (onze opdrachtgever) is afgestemd)

 

Doel van het gebruik van jouw persoonsgegevens

Helder Werk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • een reservering vast te leggen voor een stoelmassage
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • facturatie van onze dienstverlening

 

Toegang tot jouw persoonsgegevens:

De volgende personen hebben toegang tot jouw gegevens:

 • De stoelmasseur(s)
 • Medewerkers van Helder Werk
 • Je voornaam, achternaam, datum en tijdstip van een boeking zijn zichtbaar voor andere medewerkers van de organisatie waar je voor werkt. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij gegevensoverdracht van ons online reserveringssysteem gebruiken wij een beveiligde verbinding via https protocol met SSL certificaat. De opgeslagen persoonsgegevens zijn versleuteld en niet toegankelijk voor derden.

Helder Werk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@helderwerk.com.

3. Tracking door derden

In het online reserveringssysteem wordt geéén tracking door derden toegepast.

4. Cookies

In het online reserveringssysteem worden géén cookies van derde partijen gebruikt.

5. Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra jij of jouw werkgever de dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn binnen een termijn van twee jaar. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Je hebt het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van verwerking en recht van bezwaar tegen verwerking van de gegevens die wij van je hebben. Je kunt hiertoe een verzoek indienen via info@helderwerk.com met vermelding van je naam, voornaam, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer. We kunnen je vragen je te legitimeren om vast te stellen of wij de opgevraagde gegevens aan de juiste persoon gaan verstrekken. Helder Werk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

6. Delen met anderen

Helder Werk verstrekt uitsluitend persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in het online reserveringssysteem, aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt via de informatiepagina van het reserveringssysteem.

Vragen?

Heb je vragen over deze verklaring, stuur dan een email naar info@helderwerk.com