Budgettaire mogelijkheden


Om stoelmassages of bedrijfsmassages aan te bieden aan de medewerkers bestaan verschillende mogelijkheden.  De kosten van de stoelmassages worden grotendeels bepaald door de wijze waarop de stoelmassages worden aangeboden aan de medewerkers. In vrijwel alle gevallen kunnen de stoelmassages onbelast worden vergoed aan de medewerkers.  Zie hiervoor ook de informatie over  stoelmassage en de werkkostenregeling

Volledige vergoeding van de stoelmassages door de werkgever

De werkgever kan een vast aantal stoelmassages aanbieden aan de medewerkers.  Het aantal stoelmassages, maar ook de wijze waarop ze worden aangeboden aan de medewerkers bepalen het hiervoor benodigde budget.

Gedeeltelijke vergoeding van de stoelmassages door de werkgever.

Uit budgettaire overwegingen of om de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers te stimuleren kan worden besloten om slechts een gedeelte van de stoelmassages te vergoeden. De belastingdienst stel aan deze mogelijkheid wel de nodige eisen. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

 Betaling door de medewerkers

Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan Helder Werk worden voldaan of via de loonadministratie van uw organisatie.  Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen. Deze werkwijze wordt door meerdere van onze klanten toegepast. Zie ook het interview met het CITO te Arnhem.

 Wilt u meer weten over de kosten voor stoelmassages? Neem dan contact met ons op. We adviseren u graag over de mogelijkheden!